Våra hundar

Lead dogs

„Lead dogs“ (ledarhundar) springer längst fram i spannet och intar spannets ledande position. Som regel väljs intelligenta och lydiga hundar för detta. De måste förstå och agera på mushers kommandon, samt instinktivt välja den bättre vägen, oavsett om det beror på tunt istäcke på vattnet eller allmänna snö-/markförhållanden.

Team dogs

„Team dogs“ utgör mitten av spannet och följar efter ledarhundarnas riktlinjer. Om det finns fler än 6 hundar i ett spann kallas de två första hundarna bakom ledarhundarna „swing dogs“. I denna position kan man använda unghundar som senare ska bli ledarhundar. De kan lära sig ganska mycket av ledarhundarna framför dem.

Wheel dogs

„Wheel Dogs“ springer direkt framför släden. Dessa är mest stora och starka hundar. De kämpar med mest vikt i starten eller när släden fastnar någonstans.